bästa sätt. ESV har därför valt att utgå från ett effektivitetsperspektiv. Enkelt uttryckt gäller det att få mesta möjliga medborgarnytta till minsta möjliga resursuppoffring, utan att de grundläggande värdena demokrati och rättssäkerhet blir lidande. Medborgarnas nytta har sitt 1 &

4083

23 aug 2015 Socialdemokraterna kom ut och kritiserade NATO ur ett effektivitetsperspektiv. Den tidigare retoriken mot NATO har fokuserat på etiska 

Därför  att välja ett visst färdsätt eller färdväg ur ett effektivitetsperspektiv. Ersättning för kostnader i samband med resa. Den som reser för att utföra ett uppdrag för SFS  resurs- och effektivitetsperspektiv. N2015/06814/SUN N. 2016-04-04. Uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av. Rättsmedicinalverket. regelstyrt arbete inom redovisning (huvudsakligen K3) och utveckling av processer och rutiner utifrån ett kvalitet- och effektivitetsperspektiv.

Effektivitetsperspektiv

  1. Svenska som andraspråk komvux
  2. Spare paper
  3. Hudläkare riddargatan 16

Vi vill att proffs använder BRA verktyg, utrustning och kläder - bra ur ett miljö-, arbetsmiljö- och effektivitetsperspektiv. Effektivitetsperspektiv på jämn könsfördelning i bolagsstyrelser..8 Intelligens – kvinnor och män är lika..8 Kognitiva referensramar – kvinnor och män är olika..9 Ekonomisk effektivitet och SOLNA STAD Protokoll 2021-02-03 SID 1 (13) Byggnadsnämnden . Plats och tid 2021-02-03 . Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl.

Denna sammanfattas i en artikel i Södra kontakt nr.3 2017 - dock ur ett utpräglat ekonomiskt effektivitetsperspektiv. Vi vill även passa på att lyfta fram de delar av rapporten av som redogör för minskade CO2-utsläpp per kubik och det utförda spårdjupstestet, då detta enligt enkäten är en kärnfråga för Södras medlemmar.

Forskarna syfte är att stödja cheferna att knyta samman ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv med ett verksamhets- och effektivitetsperspektiv. Studien genomförs  Den andre fasen, med modning og stabilisering av produktet, adresseres mest hensiktsmessig innenfor et statisk effektivitetsperspektiv, med vekt på optimering   23 aug 2019 fungerar ur ett kunskaps- och effektivitetsperspektiv.Vi bör uppmuntra test av nya digitala hjälpmedel och erbjuda skolor stöd för att utvärdera  20 okt 2015 Att politiker granskar politiker kan ifrågasättas såväl ur ett rättssäkerhets- som ur ett effektivitetsperspektiv, skriver Sofia Larsen och Magnus  28 maj 2020 Denna sammanfattas i en artikel i Södra kontakt nr.3 2017 - dock ur ett utpräglat ekonomiskt effektivitetsperspektiv. Vi vill även passa på att lyfta  7 okt 2009 På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning av vård- och omsorgsförvaltningens  tredje fasen handlar om att stimulera ekonomin. Granskningen av stimulansåtgärderna utgår från finanspolitiska bedömningar samt ett effektivitetsperspektiv,  ett samhällsekonomiskt effektivitetsperspektiv vore lämpligt att utnyttja kunnandet, erfarenheterna och resurserna inom makrotillsynsområdet som Riksbanken  Vid analysen av olika möjliga åtgärder bör man lägga både ett effektivitetsperspektiv (är åtgärden samhällsekonomiskt effektiv) och ett fördelningspolitiskt  att välja ett visst färdsätt eller färdväg ur ett effektivitetsperspektiv.

Effektivitetsperspektiv

vidtagna åtgärderna, utifrån ett effektivitetsperspektiv kompletterat med effekter på arbetsmiljö och sjukskrivningar.

Effektivitetsperspektiv

5 mar 2013 effektivitetsperspektiv i räddningstjänsten” visar utifrån två olika effektivitetsperspektiv och olika sätt att organisera för att uppnå sina mål. De professionella har tappat kontrollen över sitt arbete, till förmån för aktörer som anlägger ett ytligt effektivitetsperspektiv på arbetet, till förmån för besparingsfokus   1 apr 2015 Så vi ligger långt fram ur effektivitetsperspektiv. Och ur kundperspektiv? – Där använder vi informationen för att leverera så bra service som  8. mai 2019 Fra et effektivitetsperspektiv er det viktig at samfunnet bruker de tilgjengelige virkemidlene for å beskytte skatteprovenyet, og ikke bare fokuserer  13 jun 2019 tid kunnat gå till annan patient men även ur ett kostnads-och effektivitetsperspektiv. Särskilt kostsamt är det om det uteblivna besöket avser  23 aug 2015 Socialdemokraterna kom ut och kritiserade NATO ur ett effektivitetsperspektiv. Den tidigare retoriken mot NATO har fokuserat på etiska  22 aug 2008 Den grundades 1966 och har både ett patient- och effektivitetsperspektiv i sina granskningar.

Effektivitetsperspektiv

Argumenten för detta grundades först i demokratiperspektiv, därefter i effektivitetsperspektiv - föräldraengagemang leder till bättre måluppfyllesle för förskola och skola- till bättre resultat. Jusek gör tummen ner för för förslaget att behålla dagens ordning vad gäller den kommunala revisionen. Att politiker granskar politiker kan ifrågasättas såväl ur ett rättssäkerhets- som ur ett effektivitetsperspektiv, skriver Sofia Larsen och Magnus Hedberg – och efterlyser en modell för en oberoende och professionell kommunal revision effektivitetsperspektiv med fokus på transaktionskostnader – en kunskapsöversikt Författare: Anna Thomasson, docent, Lunds universitet, Ekonomihögskolan och Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Underlagsrapport till Kommunutredningen Fi 2017:02 verksamhet, utifrån ett effektivitetsperspektiv.
Bostad uppsala student

Vi vill framhålla att internrevisionen inte är oberoende gentemot sin uppdragsgivare, 2020-01-15 2020-01-15 Vi har ett tydligt effektivitetsperspektiv i vårt arbete och fyller därmed en viktig roll i att som sektors-oberoende utvärderingsmyndighet betona effektivitetsfrågor.

En ökad  Den helt nya Mazda CX-5 lovar att vara ledande på SUV-marknaden ur ett effektivitetsperspektiv, tack vare det omfattande implementeringen av det japanska  Trafikledningen ska alltid arbeta utifrån ett miljö- och effektivitetsperspektiv.
Kapitalförsäkring traditionell skandia

bbic på väg utredning
far akademi controller
public procurement law review
köpekontrakt bostadsrätt riksbyggen
svensk stålindustri historia

resurs- och effektivitetsperspektiv. N2015/06814/SUN N. 2016-04-04. Uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av. Rättsmedicinalverket.

29 jun 2017 Självreglering kan även föra med sig fördelar ur ett effektivitetsperspektiv. Självreglering är inte alltid lämpligt.

ett samhällsekonomiskt effektivitetsperspektiv vore lämpligt att utnyttja kunnandet, erfarenheterna och resurserna inom makrotillsynsområdet som Riksbanken 

18:00-21:10 . Uppehåll i sammanträdet kl.

I en sådan analys bör effektivitetsperspektiv med fokus på transaktionskostnader – en kunskapsöversikt Författare: Anna Thomasson, docent, Lunds universitet, Ekonomihögskolan och Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Underlagsrapport till Kommunutredningen Fi 2017:02 Förmågan att ”tänka det moderna kriget” och samtidigt ha med sig erfarenheterna från tidigare totalförsvarsplanering är viktig ur flera aspekter, inte minst ur ett effektivitetsperspektiv, för att uppnå en flexibel totalförsvarsförmåga och planering.