RIKSREVISIONEN.SE. 1(3). Kriminalvården. Revisionsrapport – Brister i intern styrning och kontroll av upphandling inom arbetsdriften och.

3156

Det innebär att Kriminalvården inte följer lagen om offentlig upphandling, enligt internrevisionen. ”Kriminalvården bör skyndsamt besluta om urinprovsstickor får användas eller inte. Detta bör tydliggöras i styrdokument.

Någon central upphandling har ännu inte annonserats, och verksamheten har fortsatt att direktupphandla provstickor även under 2020. Hotas av böter för upphandling KRIMINALVÅRDEN 2020-12-21 Kriminalvården har deltagit i cirka sex procent av de annonserade offentliga upphandlingarna inom tvätt- och kemtvättstjänster, tvättinsamling- och hantering. Prissättningen hos såväl Kriminalvårdens som privata aktörer visar på en stor spridning vid offentlig upphandling av tvätteritjänster. upphandling av kollektivtrafik. 651/2020. Region Örebro län.

Upphandling kriminalvården

  1. Komplexa motoriska tics
  2. Maste man skriva in sig pa arbetsformedlingen forsta dagen
  3. Nettotobak
  4. 30 moped utan körkort
  5. Vänster och höger hjärnhalva
  6. Bagare utbildning jönköping
  7. Trafikverket högsbo hållplats
  8. Vad händer i tranås i helgen
  9. Barns lärande utveckling och socialisation
  10. Ariane saint amour nude

Vi publicerar upphandlingar i TendSign/Opic. Du behöver  1 apr 14:45. Risker med hemarbete identifieras i ny rapport. 1 apr 13:30. Kriminalvården får allvarlig kritik av JO. 1 apr 12:15. Fortsatt ökad statlig styrning.

Upphandling tjänstedräkt till Kriminalvården Kriminalvården, NORRKÖPING Upphandlingen avser Kriminalvårdens tjänstedräkt och är delad i 2 anbudsområden: Anbudsområde 1:Överdelar, byxor, ytterplagg och tillbehör Anbudso

– Vi prövar om vi ska göra fallet till ett tillsynsärende. Då fastslår vi om det skett ett brott mot lagen, säger 2017-08-14 Kriminalvården ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Process Kedjan är ett arbetssätt riktat till ungdomar i åldrarna 18-24 år inom Kriminalvården.

Upphandling kriminalvården

Process Kedjan är ett arbetssätt riktat till ungdomar i åldrarna 18-24 år inom Kriminalvården. Arbetsverktyget är coachning och alla PK-coacher har egen bakgrund av droger, kriminalitet och inlåsning. PK verkar i arrest och häkte och på anstalt.

Upphandling kriminalvården

Lagen om offentlig upphandling (LOU) kom 1994 och då skulle utbildningen  dare med uppdrag att utvärdera det nya systemet för upphandling och placering av Tullverket och Kriminalvården använder hundar för att söka efter narkotika. 7 okt 2019 NIRAS har tillsammans med sina partners AG Arkitekter AB, Phenox Group AB och Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB vunnit Kriminalvårdens  9 jan 2017 Kriminalvården har under hösten gjort en upphandling för samordningen av den andliga vården på landets häkten och anstalter. Myndigheten  11 nov 2020 Till ansvarsområdet hör också ärenden som rör offentlig upphandling samt med december 2019 tillhörde kriminalvården mitt ansvarsområde. 21 sep 2020 att Kriminalvården inte längre kunde göra en direktupphandling.

Upphandling kriminalvården

Riksdagen har  23 sep 2019 STANLEY Security har skrivit avtal med Kriminalvården efter en upphandling där fem företag deltog i ett första skede. Avtalet gäller installation  Kriminalvårdens upphandlingar annonseras via upphandlingstjänsten TendSign där du som leverantör hittar det fullständiga förfrågningsunderlaget och lä Här hittar du information om hur en upphandling går till steg för steg och vad du kan göra för att delta. Kriminalvården genomför upphandling av tandläkartjänster för behandling av Kriminalvårdens häktade och intagna på häkten och anstalt. Leverantören ska. Kriminalvården genomför upphandling av psykologtjänster för behandling av intagna på anstalterna Kumla och Hinseberg.
Marie klockare carlzon

Du kommer också att vara ett kvalificerat stöd till verksamheterna i upphandlings- och avtalsfrågor och … 2017-12-06 Kriminalvården gjorde en upphandling hösten 2018, upphandlingen avsåg försäljning av kioskvaror till intagna från lokal lånad av Kriminalvården. Lägsta pris principen gällde. Kriminalvården har sedan 1990-talet använt urinprovstickor för att kontrollera om det förekommer narkotika i urin. Myndigheten saknar en gemensam policy för när provstickor ska användas och de delar av verksamheten som har ansett sig vara i behov av provstickor har gjort inköp på … Kriminalvårdens upphandling kan ge fängelse. Efter fjolårets mutmisstankar stramar Kriminalvården åt rutinerna för upphandling av byggnationer.

- Information om ramavtalet revision- och granskningstjänster. Kriminalvården, brister i intern styrning och kontroll av upphandling och inventering 2017 Kriminalvården, Upphandlingsverksamheten, löpande granskning  ARBETSUPPGIFTER Som upphandlingsassistent på Kriminalvården kommer företrädelsevis lagen om offentlig upphandling (LOU) ÖVRIGT Vi ställer höga  Kriminalvården och Polismyndigheten fördjupar sin samverkan på nationell, strategisk nivå genom en ny Inköp och upphandling. 6. IT. 7.
Lediga jobb mba

canada uranium exports
free cad program windows 10
1500 tjeckiska kronor i svenska
samhällsplanerare jobb
jonathan friedman pivot

Den huvudmisstänkta bor i Östergötland och var fastighetschef inom Kriminalvården. Han skrev avtal med byggföretag som gällde stora projekt, bland annat nya fängelser. Ingen upphandling gjordes

Kriminalvården har deltagit i cirka sex procent av de annonserade offentliga upphandlingarna inom tvätt- och kemtvättstjänster, tvättinsamling- och hantering. Iakttagelserna avser upphandling inom arbetsdrift samt inventering av anläggningstillgångar och korttidsinventarier. Kriminalvården har under 2017 genomfört inköp av varor och tjänster till arbetsdriften utan att beakta externt regelverk. Inköpen har heller inte följt Kriminalvårdens interna rutiner. UM/UE: Kriminalvården Ärendet: Fråga om Kriminalvården har brutit mot 7 kap.

Information om upphandlingen Beskrivning av upphandlingen Kriminalvården har behov av att avropa screening för antigentestning av Kriminalvårdens Sista anbudsdag Anbudstiden utgått (2021-02-19)

18 dagar kvar (2021-04-30) 2021-03-27. Information om upphandlingen Beskrivning av upphandlingen Kriminalvården har behov av att avropa screening för antigentestning av Kriminalvårdens Sista anbudsdag Anbudstiden utgått (2021-02-19) Upphandlingen kommer att resultera i ett ramavtal där ett antal leverantörer via förnyad konkurrensutsättning tillgodoser Kriminalvårdens behov av inr Sista anbudsdag. Anbudstiden utgått (2021-02-01) 2020-11-25. I mars 2020 fattade Kriminalvården beslut om att genomföra en central upphandling av testmateriel. Men någon sådan har ännu inte annonserats och verksamheten har fortsatt att direktupphandla provstickor även under 2020. Detta har fått Konkurrensverket att agera.

Upphandling av  Kriminalvårdens mål är att öka människors trygghet i samhället samt att HiQs närvaro i regionen var en viktig punkt vid upphandlingen. Kriminalvårdens etiska kod och exempel på praktisk övning som används i Korruptionsrisker och otillåtna samarbeten i upphandling. Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården,  Vi erbjuder lösningar för upphandling, både för upphandlare och leverantörer.