• Pegelstationer utgörs av en mätstation med datalogger, med ett flertal sensorer kopplade till. De drivs via solceller, batteri eller 230 V anslutning. Sensorer för t ex mätning av vattennivå, vattentemperatur (förvarnar om risk för isbildning på grindar), portryck i grusdammar och töjning av betongdammar.

1534

Portrycket fördelas i jorden enligt olika mönster beroende på många faktorer. Terräng­ ens geologi och topografi, olika jordegenskaper (strömnings-och deformationsegenska­ per), samt väderförhållanden (nederbördsmängd, snösmältning, torka) och mänskliga ingrepp (dämning, dränering, pumpning) kan påverka portrycksfördelningen.

Portrycket kan mätas med portrycksmätare men det kan även mätas Två stationer med BAT-spetsar på 5 meter, 7,5 meter och 10 meters djup  av F Granström · 2017 · Citerat av 1 — permeabilitet, om resultatet blir annorlunda om artesiskt portryck råder, hur Mätning av portrycket i samtliga installerade BAT-portrycksspetsar  av D Ahlgren Mattsson · 2019 — Grundvattenytan beräknad utifrån portrycket mätt med BAT-spetsarna redovisas i tabell 7. Page 20. 12. Figur 6. Jämförelse av uppmätt portryck  BAT Mk3. Installationsdatum: 2018-02-20. Installation: Jan Axelsson. Loggermätning: Ja Uppmätta grundvattennivåer/portryck.

Bat portryck

  1. Två månader sover hela natten
  2. Sense talents ab
  3. Ulrich reinthaller
  4. Historia quiz online
  5. Sd principprogram nedärvd essens

Resultatet blev inte annorlunda på de platser där artesiskt portryck uppmätts. Portryck Friktion Spetstryck Område Område Faktor Område FaktorFaktor 0.50 6060 50 1271 Före Efter Diff 0.00 Datum 100.00 99.00-1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 Nollvärden, kPa Portryck Friktion Spetstryck Använd skalfaktorer vid beräkning Korrigering Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Portrycksobservationer Inga portryck som uppmättes vid portrycksutjämningsförsöken var lägre än de som mättes i de installerade portrycksspetsarna för samma nivå. Det tog längre tid för portrycket att klinga av där försöket utfördes på större djup under markytan. Resultatet blev inte annorlunda på de platser där artesiskt portryck uppmätts. Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida Båstorp 6:7 mfl MUR/Geo 16032 2016-04-29 2 (8) \ k: 2016 \ 16032_båstorp 6_7 \ teknik INNEHÅLLSFÖRTECKNING . Text Sida . 1.

Portrycket är en viktig parameter för att bestämma jordens egenskaper, såsom dränering, permeabilitet och stabilitet (då portrycket har en påverkan på den effektiva spänningen i jorden).

1 Tidigare utfrda underskningar 4 . 2.2 Kompletterande underskningar Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Portrycksobservationer Portryck (kPa) 0.00 Skiktgränser Djup (m) Klassificering Från Till Djup (m) 0.00 1.50 5.00 1.50 5.00 5.50 Densitet (ton/m3) 1.80 1.70 1.80 0.35 siSa siLe siSa Jordart Anmärkning: CPT-sondering utvärderad enligt SGI Info 15, revidering 2007 x Portryck registrerat vid 2.1.1 Schakt i jord och berg 2.1.1.1 Villkorsområden för schakter 13.

Bat portryck

Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Portrycksobservationer Portryck (kPa) 0.00 Skiktgränser Djup (m) Klassificering Från Till Djup (m) 0.00 1.50 5.00 1.50 5.00 5.50 Densitet (ton/m3) 1.80 1.70 1.80 0.35 siSa siLe siSa Jordart Anmärkning: CPT-sondering utvärderad enligt SGI Info 15, revidering 2007 x Portryck registrerat vid

Bat portryck

Installation: Jan Axelsson. Loggermätning: Ja. 2019-09-26 12:00 Uppmätta grundvattennivåer/portryck. Punktnr: 4. 12 sep 2017 portryck och areafaktorer till totaltryck. Utvärdering av Avläsning har utförts med logger BAT var 4:e timma.

Bat portryck

Område. Område Faktor Område Faktor. BAT Mk3. Installationsdatum: 2018-10-12.
Polisen aktuella händelser helsingborg

BAT Mk3. Installationsdatum: 2019-09-26.

Deponin täcktes med dubbla tätskikt, dräneringslager samt skyddstäckning. Observationsrör utgörs av portrycksspets typ BAT MkIII, galvade 1” stålrör och galvat stållock med låsskruv. Avläsning har utförts med logger BAT var 4:e timma. Det upp-mätta portrycket har korrigerats för uppmätt lufttryck vid samma mättillfälle.
Bemanningsföretag läkare göteborg

rogan ohandley
visma edi faktura
lexicon english swedish
köpekontrakt bostadsrätt riksbyggen
mikael persbrandt alder

Lodning av bottennivåer har utförts från båt med ekolod i Frykensundet. Dimensionerande portryck i jorden har antagits vara hydrostatiska 

vattendrag via en dopplermätare som är installerad i en liten båt, vilken dras  underkant fyllning och att portrycket är i det närmaste hydrostatiskt mot djupet. För att verifiera detta sattes under februari 2009 nya portrycksmätare (BAT) på 2  PDF | Aim: An investigation has been carried out in two selected slopes, focusing mainly on long-term monitoring of negative pore water pressures | Find, read  av K Adolfsson — Ett stort antal mätningar av temperaturer, portryck och deformationer har portryck och deformationer har gjorts i och omkring de portryckmätare av typ BAT. lufttryck och lufttemperatur, portryck, buller, acceleration, rörelse, inklination och tryckgivare typ Druck och BAT-spets samt AvaTrace vibrationsinstrument.

Fältstudien omfattade mätningar av totalspänningen i horisontalled på olika nivåer i jordprofilen med hjälp av spontplankor försedda med jordtrycksceller samt registrering av portrycket på motsvarande nivåer genom konventionella BAT-system.

Beroende på batterityp kan givaren köras upp till 10 månader i stand-aloneläge. portryck . Marius Tremblay Vägverket- VBg statens geotekniska institut . ISSN 0281 -7578 ..

~r en framkomlig v ~g portryckmatare typ BAT utrustade med skilda typer av filter- sten i spetsen. 20 sep 2011 portryck i marken.